Thiết lập mã hóa

Bản liệt kê có mã hóa Cho dù một mạng tin nhắn tức khắc được thiết kế rất tốt nhưng thường có khả năng là một người nào đó chặn và đọc tin nhắn của bạn. Mặc dù chúng ta không thể ngăn chận khả năng người nào chặn tin nhắn của bạn, chúng ta có thể ngăn cản người ấy đọc nó, bằng cách mã hóa nó.

Thay vào việc lặp đi lặp lại phát minh lập trình mã hóa đặc biệt dành cho Psi, chúng tôi sử dụng một chương trình rất tốt được gọi là Bảo vệ sự riêng tư Gnu [Gnu Privacy Guard — GnuPG]. GnuPG là một sự thay thế tốt cho Sự riêng tư khá tốt [Pretty Good Privacy — PGP] và phù hợp hơn với Psi vì nó chạy trên các hệ điều hành: MacOSX, Linux và Windows. Để sử dụng mã hóa trong Psi, việc đầu tiên là cài đặt và thiết lập GnuPG.

Bạn nên bắt đầu bằng cách tải GnuPG xuống rồi cài đặt nó. Cách làm như thế phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn. Trên MacOSX hay Linux thì dễ dàng hơn.

Một sự cài đặt chính xác GnuPG trên Windows thêm một chìa khóa đăng ký báo cho hệ thống là tập tin gpg.exe ở đâu. Nếu bạn không thể mở một cửa sổ loại dấu nhắc, rồi chạy gpg.exe được, thì bạn nên kiểm tra lại chương trình có chạy được [executable] trong PATH của bạn không. PATH là đường mà hệ điều hành theo để tìm chương trình trên đĩa cứng của bạn. Bạn hãy tham chiếu hướng dẫn Windows để biết cách thay đổi PATH của chương trình chạy như được thế nào.

Tạo khóa đôi

Để sử dụng GnuPG thì bạn cần tạo một điều được gọi là khóa đôi [a key pair]. Một khóa là công cộng [public key], bạn đưa nó cho những người bạn của mình. Khi người ấy gởi cho bạn một tin nhắn, thì Psi mã hóa nó bằng khóa công cộng của bạn, rồi bạn giải mã nó bằng cách sử dụng khóa riêng [private key] của mình.

̀Đừng bao giờ cho một người nào đó khóa riêng của bạn, không bao giờ̀!

Bằng cách bảo mật khóa riêng của mình thì mọi người khi trò chuyện với bạn, sẽ biết chính xác bạn là ai.

Để tạo khóa đôi hãy sử dụng lệnh này (trong Terminal trên MacOSX):

gpg --gen-key

(gen có nghĩa là generate: tạo ra.)

Bạn sẽ được hỏi độ dài của khóa được tạo: 1024 bit thì tốt. Bạn cũng được yêu cầu về cụm từ mật khẩu [passphrase]. Đây sẽ là mật khẩu để vào khóa riêng của bạn, do đó bạn cần phải nhớ nó! Có lẽ bạn cũng được hỏi nhập một lời ghi chú, nhưng nó là tùy chọn. Có lẽ bạn cũng muốn tải khóa công cộng lên mạng máy chủ khóa [keyserver network] đế mà những người bạn có thể tự động tải nó xuống, nhưng việc đó ở ngoại phạm vị của trang này. Bạn hãy đọc tài liệu hướng dẫn GnuPG, hay tải xuống một lối vào đồ họa của GnuPG [graphical front-end for GnuPG] đối với hệ điều hành của bạn:

Định cấu hình Psi

Đặc tính riêng của tài khỏan Hãy nhắp vào trình đơn Psi rồi chọn Thiết lập tài khỏan [Account Setup]. Chọn tài khỏan mà bạn muốn sử dụng mã hóa với, rồi nhắp nút Sửa đổi [Modify]. Hộp thoại Đặc tính riêng của tài khỏan [Account Properties] sẽ xuất hiện, như được chỉ ở bên phải.

Nhắp nút Chọn khóa [Select Key] thì bạn thấy một hộp thoại giống như cái này ở dưới.
Chọn khóa
Chọn khóa riêng của bạn rồi nhắp nút Được [OK]. Bạn sẽ trở về hộp thoại Đặc tính riêng của tài khỏan [Account Properties] và phần OpenPGP sẽ xuất hiện, như được chỉ ở dưới. Nếu bạn muốn lưu cụm từ mật khẩu [passphrase] của bạn trong cấu hình Psi, hãy nhập nó bây giờ. Nhắp nút Lưu [Save] và mã hóa sẵn sàng để sử dụng.
Khóa được chọn
Ghi chú: Một số người xem việc lưu cụm từ mật khẩu của bạn là rủi ro bảo mật, nhưng ít nhất bạn không phải nhập nó mỗi lúc bạn muốn sử dụng mã hóa. Nếu người khác không sử dụng máy vi tính của bạn thì cũng hơi liều. Hơn nữa, trên cả ba hệ điều hành MacOSX, Palm OS và Windows đều bạn có thể giữ tất cả các mật khẩu và tin tức riêng trong một chương trình như Web Confidential mà sẽ giúp bạn sử dụng các mật khảu nhưng bảo đảm chúng bằng cách sử dụng chỉ một mật khẩu đặc biệt thôi. Khi bạn cần một mật khẩu hay số sản xuất thì chương trình cho, nhưng chỉ cho bạn, vì không có ai biết mật khẩu đặc biệt của bạn. Một chương trình loại này rất hưu ích.

Trang tới giải thích sử dụng mật hóa thế nào ...